படுக்கையில் பன்றியுடன் கொஞ்சி விளையாடும் இளம்பெண்! (படங்கள்)

படுக்கையில் பன்றியுடன் கொஞ்சி விளையாடும் இளம்பெண்! (படங்கள்)

படுக்கையில் பன்றியுடன் கொஞ்சி விளையாடும் இளம்பெண்! (படங்கள்)
சீனாவில் பெண் ஒருவர் பன்றியை செல்லபிராணியாக வளர்த்து அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார். சீனாவைச் சேர்ந்த சூ சோ(Zhu Chou) என்ற இளம்பெண் கடந்த மூன்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் வெறும் இறைச்சிக்காக வளர்க்கும் நோக்கத்தில் ஒரு ஆண் பன்றியை வாங்கினார். ஆனால் ...
Comments Off on படுக்கையில் பன்றியுடன் கொஞ்சி விளையாடும் இளம்பெண்! (படங்கள்)