படுக்கையில் சிறுநீர்கழித்த மகனை வித்தியாசமாக தண்டித்த தாய்க்கு சிக்கல்

படுக்கையில் சிறுநீர்கழித்த மகனை வித்தியாசமாக தண்டித்த தாய்க்கு சிக்கல்

facebook_like_thumb-615x465
வினோதங்கள்
அமெரிக்காவில் தினமும் இரவு படுக்கையை நனைக்கும் தனது 10 வயது மகனுக்கு தண்டனை தரும் விதமாக அவனுக்கு பெண் உடை உடுத்தி, அப்போட்டோக்களை பேஸ்புக்கில் பதிவேற்றம் செய்த தாயை பொலிசார் கைது செய்துள்ளனர். அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர் ...
Comments Off on படுக்கையில் சிறுநீர்கழித்த மகனை வித்தியாசமாக தண்டித்த தாய்க்கு சிக்கல்

facebook_like_thumb-615x465
வினோதங்கள்
அமெரிக்காவில் தினமும் இரவு படுக்கையை நனைக்கும் தனது 10 வயது மகனுக்கு தண்டனை தரும் விதமாக அவனுக்கு பெண் உடை உடுத்தி, அப்போட்டோக்களை பேஸ்புக்கில் பதிவேற்றம் செய்த தாயை பொலிசார் கைது செய்துள்ளனர். அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர் ...
Comments Off on படுக்கையில் சிறுநீர்கழித்த மகனை வித்தியாசமாக தண்டித்த தாய்க்கு சிக்கல்