படுக்கைக்கு முன் விளக்கை அணைப்பது யார்..? விவாகரத்தில் முடித்த புதினம்..

படுக்கைக்கு முன் விளக்கை அணைப்பது யார்..? விவாகரத்தில் முடித்த புதினம்..

couples-in-bedrrom
வினோதங்கள்
படுக்­கைக்கு செல்­வ­தற்கு முன்னர் யார் மின்­வி­ளக்கை அணைப்­பது என்­பது தொடர்­பான சர்ச்சையால் எகிப்­திய பெண்­ணொ­ருவர் தனது கண­வ­ரி­ட­மி­ருந்து விவா­க­ரத்து கோரி நீதிமன்­றத்தை நாடி­யுள்ளார். திரு­ம­ண­மாகி ஒரு வரு­டமே கடந்த நிலையில், இப்பெண் விவா­க­ரத்து கோரி­யுள்­ளமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது. தனது கண­வ­ரு­ட­னான ...
Comments Off on படுக்கைக்கு முன் விளக்கை அணைப்பது யார்..? விவாகரத்தில் முடித்த புதினம்..