படிக்கட்டுக்களிலும் பயணிக்கும் நவீன இலத்திரனியல் சக்கர நாற்காலி

படிக்கட்டுக்களிலும் பயணிக்கும் நவீன இலத்திரனியல் சக்கர நாற்காலி

scalevo-615x345
தொழில்நுட்பம்
அங்கவீனமுற்றவர்கள் இலகுவாக நகர்ந்து செல்ல சக்கர நாற்காலிகள் பெரிதும் உதவுகின்றன. காலப்போக்கில் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக இச் சக்கர நாற்காலிகளில் இலத்திரனியல் தொழில்நுட்பம் புகுத்தப்பட்டு மின்சாரத்தில் இயங்கக்கூடியவாறு மாற்றியமைக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் தற்போது இலத்திரனியல் சக்கர நாற்காலிகள் படிக்கட்டுக்களிலும் நகரக்கூடிய ...
Comments Off on படிக்கட்டுக்களிலும் பயணிக்கும் நவீன இலத்திரனியல் சக்கர நாற்காலி