படம்’ பார்த்தால் சரியாக ‘கதை’ சொல்ல முடியாது…!

படம்’ பார்த்தால் சரியாக ‘கதை’ சொல்ல முடியாது…!

825168275-300x225
அந்தரங்கம்
ஆபாசப் படங்களைப் பார்ப்போரால் படுக்கை அறையில் சிறப்பாக செயல்பட முடியாதாம். ஒரு ஆய்வு இப்படி எச்சரிக்கிறது. ஆண்கள்தான் பெருமளவில் ஆபாசப் படங்களை அதிகம் பார்க்கின்றனர். பெண்களிலும் ஆபாசப் படம் பார்ப்போர் உண்டு. அவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவுதான். இப்படி ஆபாசப் ...
Comments Off on படம்’ பார்த்தால் சரியாக ‘கதை’ சொல்ல முடியாது…!