பச்சையாக சாப்பிட வேண்டிய சத்து நிறைந்த உணவுகள்

பச்சையாக சாப்பிட வேண்டிய சத்து நிறைந்த உணவுகள்

e76483f8-5c60-48d3-9ac1-0e503e79f7ff_S_secvpf
மருத்துவம்
உணவுப் பொருட்களை பச்சையாக, அதாவது வேக வைக்காமல் அப்படியே சாப்பிடுவதன் மூலம் அதில் உள்ள முழு ஊட்டச்சத்துக்களையும் பெற முடியும். • ப்ரோக்கோலி பச்சையாக சாப்பிடுவதன் மூலம், அதில் உள்ள மைரோசைனேஸ் என்னும் நொதி, கல்லீரலில் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் ...
Comments Off on பச்சையாக சாப்பிட வேண்டிய சத்து நிறைந்த உணவுகள்