பகலில் கல்லூரிக்கு ராத்திரியில் விபச்சாரத்துக்கு..! செல்லும் மாணவிகள்

பகலில் கல்லூரிக்கு ராத்திரியில் விபச்சாரத்துக்கு..! செல்லும் மாணவிகள்

prostitution
சமூக சீர்கேடு
பகலில் கல்லூரிப் பெண்கள் போலவும், ராத்திரியானால் விபச்சாரத்திலும் ஈடுபட்டு பரபரப்பைக் கிளப்பி வருகின்றனராம் நாக்பூர் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான இளம் பெண்கள், இவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் கிராமப்புறத்தைச் சேர்ந்த இளம் பெண்கள் என்பதுதான் பரபரப்புக்கு முக்கியக் ...
Comments Off on பகலில் கல்லூரிக்கு ராத்திரியில் விபச்சாரத்துக்கு..! செல்லும் மாணவிகள்