நோயாளி பெண்ணை நிர்வாணமாக்கி கற்பழித்த மருத்துவர்

நோயாளி பெண்ணை நிர்வாணமாக்கி கற்பழித்த மருத்துவர்

1280--The-Creative-Side-Of-Legitimate-Rape
சமூக சீர்கேடு
நோயாளி பெண்ணை நிர்வாணமாக்கி கற்பழித்த மருத்துவர் புது டில்லி பகுதியில் நாப்பத்தி ஐந்து வயது மருத்துவர் ஒருவர் தன்னிடம் சிகிச்சை பெற வந்த இளம் பெண் ஒருவரை மயக்க மருந்து வழங்கி பாலியல் வல்லுறவு புரிந்துள்ளார் . பாதிக்க ...
Comments Off on நோயாளி பெண்ணை நிர்வாணமாக்கி கற்பழித்த மருத்துவர்