நெஞ்சை பதறவைக்கும் காட்சி: துணீஷிய கடற்கரையில் ஐ.எஸ் தீவிரவாதி சுட்ட காட்சிகள்: கைகளில்

நெஞ்சை பதறவைக்கும் காட்சி: துணீஷிய கடற்கரையில் ஐ.எஸ் தீவிரவாதி சுட்ட காட்சிகள்: கைகளில்

Tunisian Terror on the beach in the holiday resort of Sousse as many Brits are slaughtered by gunman.
Ross Thompson and girlfriend Rebecca Smith, from Coventry are pictured in a ward of the Hospital Universitaire Sahloul in Sousse.
வினோதங்கள்
துணீஷியா என்றாலே அது ஒரு சொர்க்க பூமி என்று தான் சொல்லுவார்கள். ஏன் எனில் அங்கே உள்ள கடற்கரைகள் மற்றும் எழில் கொஞ்சும் மலைகள் , காண்பவர்களை எல்லாம் கவரும். வருடம் தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் துணீசியா ...
Comments Off on நெஞ்சை பதறவைக்கும் காட்சி: துணீஷிய கடற்கரையில் ஐ.எஸ் தீவிரவாதி சுட்ட காட்சிகள்: கைகளில்