நுண்ணறிவு சோதனையில் மனிதர்களை வென்ற கணனி

நுண்ணறிவு சோதனையில் மனிதர்களை வென்ற கணனி

computer-615x255
தொழில்நுட்பம்
சமகாலத்தில் பாவிக்கப்படும் கணனிகள் நான்காவது சந்ததியைச் சார்ந்தவை என்பதுடன், ஐந்தாவது சந்ததியாகிய செயற்கை நுண்ணறிவு படைத்த கணனிகளை உருவாக்கும் ஆய்வுகள் மும்முரமாக இடம்பெற்று வருகின்றமையும் அனைவரும் அறிந்ததே. இவ்வாறிருக்கையில் நுண்ணறிவு சோதனையில் மனிதர்களுக்கு சவால் விடக்கூடிய அளவில் கணனி ...
Comments Off on நுண்ணறிவு சோதனையில் மனிதர்களை வென்ற கணனி

computer-615x255
தொழில்நுட்பம்
சமகாலத்தில் பாவிக்கப்படும் கணனிகள் நான்காவது சந்ததியைச் சார்ந்தவை என்பதுடன், ஐந்தாவது சந்ததியாகிய செயற்கை நுண்ணறிவு படைத்த கணனிகளை உருவாக்கும் ஆய்வுகள் மும்முரமாக இடம்பெற்று வருகின்றமையும் அனைவரும் அறிந்ததே. இவ்வாறிருக்கையில் நுண்ணறிவு சோதனையில் மனிதர்களுக்கு சவால் விடக்கூடிய அளவில் கணனி ...
Comments Off on நுண்ணறிவு சோதனையில் மனிதர்களை வென்ற கணனி