நீ பாதி நான் பாதி! : மன்மதக்கலை சொன்னால்தான் தெரியும்!(கதை 18+ மேட்பட்டவர்களுக்கு )

நீ பாதி நான் பாதி! : மன்மதக்கலை சொன்னால்தான் தெரியும்!(கதை 18+ மேட்பட்டவர்களுக்கு )

456-300x225
அந்தரங்கம்
செந்தில்நாதன் பிசினஸ்மேன். அவருக்கு கல்லூரியில் படிக்கும் மகனும் மகளும் இருக்கிறார்கள். பிசினஸ் வேலையாக அடிக்கடி வெளியூர்களுக்குச் செல்பவர். வயது நாற்பதைத் தாண்டிவிட்டாலும் இளமை முறுக்கும் செக்ஸ் ஆர்வமும் குறையாதவர். மனைவிக்கு இவர் அடிக்கடி எதற்கு வெளியூர் போகிறார் என்று ...
Comments Off on நீ பாதி நான் பாதி! : மன்மதக்கலை சொன்னால்தான் தெரியும்!(கதை 18+ மேட்பட்டவர்களுக்கு )