நீர்கொழும்புக் கடற்கரையில் விநோத மீன் (புகைப்படங்கள்)

நீர்கொழும்புக் கடற்கரையில் விநோத மீன் (புகைப்படங்கள்)

11220815_822132851203064_53268618721612736_n
வினோதங்கள்
நீர்கொழும்பு கடற்கரையில் இப்படியான அபூர்வமான கடல் வாழ் உயிரினம் ஒன்று மீனவர்களுக்கு கிடைத்தது. மீனை போன்று இருக்கும் இந்த உயிரினத்தின் மேல் பகுதியில் மானுக்கு இருப்பதை போன்ற புள்ளிகள் காணப்படுகின்றன. ...
Comments Off on நீர்கொழும்புக் கடற்கரையில் விநோத மீன் (புகைப்படங்கள்)