நீதிமன்ற அறையில் பேய்? பல மாதமாக மூடிகிடப்பதால் பரபரப்பு

நீதிமன்ற அறையில் பேய்? பல மாதமாக மூடிகிடப்பதால் பரபரப்பு

ghost_office_room_001
வினோதங்கள்
மைசூரில் முதல் கூடுதல் செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்திலுள்ள அறையில் பேய் இருப்பதாக கூறப்படுவதால் கடந்த மே மாதம் முதல் அந்த அறை மூடிகிடப்பதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. மைசூரில் உள்ள முதல் கூடுதல் செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் உள்ள அறை ஒன்றில் ...
Comments Off on நீதிமன்ற அறையில் பேய்? பல மாதமாக மூடிகிடப்பதால் பரபரப்பு

ghost_office_room_001
வினோதங்கள்
மைசூரில் முதல் கூடுதல் செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்திலுள்ள அறையில் பேய் இருப்பதாக கூறப்படுவதால் கடந்த மே மாதம் முதல் அந்த அறை மூடிகிடப்பதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. மைசூரில் உள்ள முதல் கூடுதல் செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் உள்ள அறை ஒன்றில் ...
Comments Off on நீதிமன்ற அறையில் பேய்? பல மாதமாக மூடிகிடப்பதால் பரபரப்பு