நீதிபதிகளின் இரு வினோத தண்டனைகள்!

நீதிபதிகளின் இரு வினோத தண்டனைகள்!

sentence_10-christmas-jail
வினோதங்கள்
கிறிஸ்மஸ் மட்டும் சிறையில்! அமெரிக்காவின் ஒஹினோ பகுதியில், அகதிகளை நாடுகடத்துவதற்கு தனது ஓட்டுனர் பத்திரத்தை கொடுத்துதவிய Betina (பெட்டினா) எனும் இளம் பெண்ணிற்கு 5 வருடங்கள் கிறிஸ்மஸ் தினத்தை சிறைச்சாலையொல் கழிக்க வேண்டும் என வினோத தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ...
Comments Off on நீதிபதிகளின் இரு வினோத தண்டனைகள்!