நீண்ட நேர ‘சுய இன்ப’ போட்டியில் 7 மணி நேரம் தொடர்ந்து சுய இன்பம் அனுபவித்து சாதனை

நீண்ட நேர ‘சுய இன்ப’ போட்டியில் 7 மணி நேரம் தொடர்ந்து சுய இன்பம் அனுபவித்து சாதனை

Image 2
வினோதங்கள்
இருபாலருக்கும் தேவையான ‘காம விளையாட்டு துணை உபகரணங்கள்’ (செக்ஸ் டாய்ஸ்) விற்பனை செய்வதற்கென்றே உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான கடைகளும் பெருகி வருகின்றன. இந்த வரிசையில் அமெரிக்காவின் ஸான் ஃபிரான்ஸிஸ்க்கோ பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு பிரபல கடை தங்களது வாடிக்கையாளர்களை ...
Comments Off on நீண்ட நேர ‘சுய இன்ப’ போட்டியில் 7 மணி நேரம் தொடர்ந்து சுய இன்பம் அனுபவித்து சாதனை