நீங்க சோம்பலாக இருப்பதற்கு என்ன காரணம்

நீங்க சோம்பலாக இருப்பதற்கு என்ன காரணம்

download-7-615x461
மருத்துவம்
ஒருவர் எப்போதும் சோம்பலாக இருப்பதற்கு போதிய தூக்கமின்மையே காரணமாக அதிகளவானர்கள் கருதுகின்றனர். ஆனால் அதனையும் தாண்டி பல்வேறு விஷயங்கள் உள்ளன . அவற்றுள் சில பின்வருமாறு, 1. போதியளவு நீர் அருந்தாமை 2. சோம்பலான நேரங்களில் உடற்பயிற்சிகளை கைவிடுதல் ...
Comments Off on நீங்க சோம்பலாக இருப்பதற்கு என்ன காரணம்