நீங்கள் குறட்டை விடுபவரா??

நீங்கள் குறட்டை விடுபவரா??

நீங்கள் குறட்டை விடுபவரா??
கணவரின் குறட்டை தொல்லை தாங்க முடியவில்லையா? கொஞ்சம் தண்ணியடிக்க சொல்லுங்கள் சரியாகிவிடும். படுக்கையில் கணவன் விடும் குறட்டையால் இரவில் தூங்காது விழி பிதுங்கி நிற்கும் மனைவிமாருக்கு இனி நிம்மதி தான்,அதிக குண்டாக இருப்பதாலும், நீரிழிவு போன்ற வியாதிகளாலும் குறட்டை ...
Comments Off on நீங்கள் குறட்டை விடுபவரா??