நீங்கள் ஆண்களுக்கு துரோகம் செய்யும் பெண்களா? உங்கள் முகத்தை வைத்தே கண்டுபிடித்துவிடுவார்கள்

நீங்கள் ஆண்களுக்கு துரோகம் செய்யும் பெண்களா? உங்கள் முகத்தை வைத்தே கண்டுபிடித்துவிடுவார்கள்

cheating_women_002-615x356
பல்சுவை
ஆண்கள் தங்களுக்கு துரோகம் செய்யும் பெண்களை அவர்களின் முகத்தினை பார்த்தே கண்டுபிடித்துவிடுவார்கள் என ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. சமீபத்தில் அவுஸ்திரேலியா பல்கலைக்கழகம் ஆண்களிடம் ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டது. ஆய்வுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆண்களிடம் முகத்தை மட்டும் கொண்ட ஒரு ...
Comments Off on நீங்கள் ஆண்களுக்கு துரோகம் செய்யும் பெண்களா? உங்கள் முகத்தை வைத்தே கண்டுபிடித்துவிடுவார்கள்