நிலத்தின் அடியில் ஒரு அழகிய அதிசயம் (வீடியோ இணைப்பு)

நிலத்தின் அடியில் ஒரு அழகிய அதிசயம் (வீடியோ இணைப்பு)

a1-615x467
வினோதங்கள்
ஐரோப்பாவில் உள்ள சுவிட்சர்லாந்தில், வால்ஸ் என்னும் பகுதியில் மலைகள் சூழ்ந்த பகுதியில், ஒரு வித்தியாசமான வீட்டினை வடிவமைத்துள்ளனர். நிலப்பரப்பில் இருந்து பார்த்தால் அந்த இடத்தில் வீடு இருப்பதற்கான எந்தவொரு அடையாளமும் அதன் நுழைவுவாயிலும் தெரியாத வகையில் நிலத்தின் அடியில் ...
Comments Off on நிலத்தின் அடியில் ஒரு அழகிய அதிசயம் (வீடியோ இணைப்பு)