நிர்வாண உல்லாச விமானப் பயணம்

நிர்வாண உல்லாச விமானப் பயணம்

நிர்வாண உல்லாச விமானப் பயணம்
நிர்வாண விமானப் பயணத்திற்கு கிழக்கு ஜெர்மனியிலுள்ள விமான நிறுவனம் ஒன்று ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. கிழக்கு ஜெர்மனியிலிருந்து பால்டிக் கடற்கரை வரை செல்லும் இந்தப் பயணத்தில் பயணிகள் அனைவரும் நிர்வாணமாகப் பயணிக்கலாம் என உற்சாக அழைப்பு விடுத்திருக்கிறது அந்த நிறுவனம். ...
Comments Off on நிர்வாண உல்லாச விமானப் பயணம்