நிர்வாணமாக நின்று பாம்மை உண்ணுங்கள் - மதபோதகரால் சர்ச்சை.!

நிர்வாணமாக நின்று பாம்மை உண்ணுங்கள் – மதபோதகரால் சர்ச்சை.!

snake-eat
சமூக சீர்கேடு
தென் ஆபி­ரிக்­கா­வி­லுள்ள மத போதகர் ஒருவர், உயி­ருள்ள பாம்­பு­களை உட்­கொள்­ளு­மாறு பக்­தர்­க­ளை அறி­வு­றுத்­தி­ய­துடன், கட­வுளை நம்­பினால் அப்­பாம்­புகள் சொக்­லேற்­றாக மாறி­விடும் எனவும் கூறி­யமை சர்ச்­சையை ஏற்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளது. பிரிட்­டோ­ரியா மாகா­ணத்­தி­லுள்ள பெனுவல் என்ற மத போதகர் ஒரு­வரே பக்­தர்­க­ளுக்கு இந்த ...
Comments Off on நிர்வாணமாக நின்று பாம்மை உண்ணுங்கள் – மதபோதகரால் சர்ச்சை.!