நிர்வாணமாக நடிக்க தயார் லக்ஷ்மி ராய் அதிரடி முடிவு!

நிர்வாணமாக நடிக்க தயார் லக்ஷ்மி ராய் அதிரடி முடிவு!

நிர்வாணமாக நடிக்க தயார் லக்ஷ்மி ராய் அதிரடி முடிவு!
தமிழ் சினிமாவுக்குள் எண்டர் ஆகும் கதாநாயகிள் சேலையுடன் தான் வருவார்கள்.. ஓரிரு படங்கள் ஹிட் ஆனவுடன் சேலையை அவிழ்த்து நிர்வாணமாகவும் கவர்சியாகவும் நடிக்கத்தயங்குவதில்லை. அப்படித்தான் தமிழ் திரையுலகில் அண்மையில் பிரபலமாகிக்கொண்டு வரும் ஒரு இளம் அழகிய தமிழ் நடிகை ...
Comments Off on நிர்வாணமாக நடிக்க தயார் லக்ஷ்மி ராய் அதிரடி முடிவு!