நிங்கள் உடலுறவு கொள்வதால் இவ்வளவு நன்மைகளா…?

நிங்கள் உடலுறவு கொள்வதால் இவ்வளவு நன்மைகளா…?

03-11
அந்தரங்கம்
  திருமணமான புது தம்பதிகள் எவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருப்பாங்கன்னு தெரியுமா? அதற்கு காரணம் திருமணமான ஆரம்ப காலத்தில் தினமும் உடலுறவு கொள்வது தான். நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உடலுறவு கொள்கிறோமோ, அவ்வளவுக்கு அளவு உடலுறவானது ஆரோக்கியமாகவும், சுறுசுறுப்புடனும் இருக்க ...
Comments Off on நிங்கள் உடலுறவு கொள்வதால் இவ்வளவு நன்மைகளா…?