நாலு பேரு நாலு விதமா பேசுவாங்க

நாலு பேரு நாலு விதமா பேசுவாங்க

IMG_0407-1
Cinema News Featured
எதைப் பற்றிப் பேசினாலும் அதில் நாலுப் பேருடைய கருத்து என்ன என்பதை பற்றியும் அவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை பற்றியும் கவலை படும் சமுதாயம் நம்முடையது. இத்தகைய கருத்தை பற்றிக் கூறும் படம் தான் ‘ நாலு பேரு ...
Comments Off on நாலு பேரு நாலு விதமா பேசுவாங்க