நாய்களுடன் மனைவி படுக்கை - கணவன் கடுப்பாகி பொலீசில் புகார்

நாய்களுடன் மனைவி படுக்கை – கணவன் கடுப்பாகி பொலீசில் புகார்

sleep-with-dog
சமூக சீர்கேடு
தனது செல்ல நாய்களுக்காக தாலி கட்டிய என்னையே வெளியே படுக்க சொல்கிறாள் என்று பெங்களூரு பொறியாளர் ஒருவர் கதறுகிறார். பெங்களூருவில் உள்ள எச்.எஸ்.ஆர். லே-அவுட்டை சேர்ந்தவர் 30 வயதான தீபக் (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது). இவர், பெங்களூருவில் உள்ள ஒரு ...
Comments Off on நாய்களுடன் மனைவி படுக்கை – கணவன் கடுப்பாகி பொலீசில் புகார்

sleep-with-dog
சமூக சீர்கேடு
தனது செல்ல நாய்களுக்காக தாலி கட்டிய என்னையே வெளியே படுக்க சொல்கிறாள் என்று பெங்களூரு பொறியாளர் ஒருவர் கதறுகிறார். பெங்களூருவில் உள்ள எச்.எஸ்.ஆர். லே-அவுட்டை சேர்ந்தவர் 30 வயதான தீபக் (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது). இவர், பெங்களூருவில் உள்ள ஒரு ...
Comments Off on நாய்களுடன் மனைவி படுக்கை – கணவன் கடுப்பாகி பொலீசில் புகார்