நாய்களுக்கான திருமண சேவை

நாய்களுக்கான திருமண சேவை

001559054
வினோதங்கள்
நாய்களுக்கான திருமண சேவை ஒன்றை பெரு நாடு, லிமாவில் உள்ள தேவாலயமொன்றில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. இத்தேவாலயத்தில் சுமார் 40 நாய்களுக்கு இதுவரை திருமணம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தேவாலயத்திலிருந்து நாய்களின் உரிமையாளர்களுக்கு உத்தியோகப்பூர்வமாக திருமண அழைப்பிதழ்கள் அனுப்பப்பட்டதன் பின்னரே ...
Comments Off on நாய்களுக்கான திருமண சேவை