நான் 1 வாங்கினால் 1000 ஷு குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பேன்- விஷால் அதிரடி

நான் 1 வாங்கினால் 1000 ஷு குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பேன்- விஷால் அதிரடி

vishal_helping_mind001
Cinema News
விஷால் தற்போது தன்னால் முடிந்தவரை பலருக்கு உதவி வருகிறார். அதிலும் குறிப்பாக இலங்கை அகதிகளின் குழந்தைகளுக்கு பல உதவிகளை செய்து வருகிறார்.ஒரு பள்ளியின் விழாவில் கலந்து கொண்ட விஷால் குழந்தைகளுக்கு 190 ஷீ-க்கள் வழங்கியுள்ளார், இதனை தொடர்ந்து விழாவில் ...
Comments Off on நான் 1 வாங்கினால் 1000 ஷு குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பேன்- விஷால் அதிரடி