நான் ஒரு ஆம்பளையை தான் காதலிக்கிறேன்- ஆர்யா கூறிய அதிர்ச்சி தகவல்

நான் ஒரு ஆம்பளையை தான் காதலிக்கிறேன்- ஆர்யா கூறிய அதிர்ச்சி தகவல்

0032-615x343
Cinema News Featured
ஆர்யா யாரை காதலிக்கிறார் என்று கூகுளில் கேட்டால் அதற்கு கூட தலை சுற்றி விடும், அவரை சுற்றி எப்போதும் பெண்கள் கூட்டம் இருக்க அவர் நேற்று கூறிய தகவல் முதலில் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சையை தந்தது. நேற்று டுவிட்டரில் ரசிகர் ...
Comments Off on நான் ஒரு ஆம்பளையை தான் காதலிக்கிறேன்- ஆர்யா கூறிய அதிர்ச்சி தகவல்