நான் அழகான பெண்ணில்லை : உண்மையை ஒத்துக் கொள்ளும் சமந்தா

நான் அழகான பெண்ணில்லை : உண்மையை ஒத்துக் கொள்ளும் சமந்தா

samantha4-600x300
Cinema News Featured
தமிழ்.தெலுங்கு என இரு மொழிகளிலும் முன்னணி நாயகியாகத் திகழும் நடிகை சமந்தா, நான் ஒன்றும் அழகான பெண்ணில்லை என்று உண்மையை ஒத்துக் கொண்டுள்ளார். என்னது சமந்தா அழகில்லையா என்று பொங்கி விடாமல் மேலே படியுங்கள் நான் ஒன்றும் பிறக்கும் ...
Comments Off on நான் அழகான பெண்ணில்லை : உண்மையை ஒத்துக் கொள்ளும் சமந்தா