நான்கு மாணவிகள் துஷ்பிரயோகம்: அதிபர் கைது

நான்கு மாணவிகள் துஷ்பிரயோகம்: அதிபர் கைது

untitled-300x175
சமூக சீர்கேடு
நான்கு மாணவிகளை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்த சந்தேகத்தின் பேரில் 52 வயதான அதிபர் ஒருவர் இன்று எல்ல பொலிஸா ரால் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார். பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்ல கல்வி வலயத்திற்கு உட்பட்ட பாடசாலை ஒன்றில் 10 மற்றும் 11ஆம் தரத்தில் கல்வி ...
Comments Off on நான்கு மாணவிகள் துஷ்பிரயோகம்: அதிபர் கைது