நான்கு கால்களுடன் பிறந்த குழந்தை: விநாயகரின் அவதாரம் என குவியும் மக்கள்

நான்கு கால்களுடன் பிறந்த குழந்தை: விநாயகரின் அவதாரம் என குவியும் மக்கள்

நான்கு கைகள், நான்கு கால்களுடன் பிறந்த குழந்தை: விநாயகரின் அவதாரம் என குவியும் மக்கள்
ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் நான்கு கால்கள் மற்றும் நான்கு கைகளுடன் அதிசய ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள சிறிய நகரமான டும்ரி-இஸ்ரியில் தம்பதியினர் ஒருவருக்கு, நான்கு கால்கள் மற்றும் நான்கு கைகளுடன் ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. பிறந்து ...
Comments Off on நான்கு கைகள், நான்கு கால்களுடன் பிறந்த குழந்தை: விநாயகரின் அவதாரம் என குவியும் மக்கள்