நாடக நடிகையை கர்ப்பம் ஆக்கிய வாலிபரை போலீஸ் தேடுகிறது

நாடக நடிகையை கர்ப்பம் ஆக்கிய வாலிபரை போலீஸ் தேடுகிறது

pregnant
சமூக சீர்கேடு
சேலம் கிச்சிப்பாளையத்தை சேர்ந்த உக்கிரவேல் பிள்ளை மகள் தமிழரசி (வயது 35). நாடக நடிகை. இவருக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆகிவிட்டது. ஒரு மகன் உள்ளார். கணவனை பிரிந்து வாழ்ந்த இவர் நாடகங்களில் நடிக்கும் போது இளம் பிள்ளையை அடுத்த ...
Comments Off on நாடக நடிகையை கர்ப்பம் ஆக்கிய வாலிபரை போலீஸ் தேடுகிறது

MaternityBlogPostImage
சமூக சீர்கேடு
சேலம் கிச்சிப்பாளையத்தை சேர்ந்த உக்கிரவேல் பிள்ளை மகள் தமிழரசி (வயது 35). நாடக நடிகை. இவருக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆகிவிட்டது. ஒரு மகன் உள்ளார். கணவனை பிரிந்து வாழ்ந்த இவர் நாடகங்களில் நடிக்கும் போது இளம் பிள்ளையை அடுத்த ...
Comments Off on நாடக நடிகையை கர்ப்பம் ஆக்கிய வாலிபரை போலீஸ் தேடுகிறது