நாகரீகம் என்ற போர்வையில் மதுவுக்கு அடிமையாகும் இளம் பெண்கள்

நாகரீகம் என்ற போர்வையில் மதுவுக்கு அடிமையாகும் இளம் பெண்கள்

girls-drinking
சமூக சீர்கேடு
நவநாகரீகத்தில் திளைத்து வரும் இன்றைய இளம் பெண்களின் லேட்டஸ்ட் அடையாளம் மது அருந்துவது. எந்தவித சங்கோஜமும் இல்லாமல் பலர் மத்தியில் நின்று மது அருந்துவதை நாகரீகத்தின் வெளிப்பாடாக கருதுகிறார்கள். ஆண்களுக்கு சமமாக எல்லா உரிமைகளும் வேண்டும் என்று நினைக்கும் ...
Comments Off on நாகரீகம் என்ற போர்வையில் மதுவுக்கு அடிமையாகும் இளம் பெண்கள்