நாகபாம்பை திருமணம் செய்துகொள்ள முயற்சித்த இளைஞர்

நாகபாம்பை திருமணம் செய்துகொள்ள முயற்சித்த இளைஞர்

news_08-04-2015_5snake
வினோதங்கள்
இந்தியாவைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர், நாகப்பாம்பொன்றை திருமணம் செய்துகொள்வதற்கு முயற்சித்துள்ளார். உத்தரபிரதேச மாநிலத்தின் வாரணாசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 27 வயதான சந்தீப் பட்டேல் எனும் இந்த இளைஞர், சில வருடங்களுக்கு முன் பாரிச வாதத்துக்குள்ளானவர். இதனால், பாம்பு போன்று ...
Comments Off on நாகபாம்பை திருமணம் செய்துகொள்ள முயற்சித்த இளைஞர்

news_08-04-2015_5snake
வினோதங்கள்
இந்தியாவைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர், நாகப்பாம்பொன்றை திருமணம் செய்துகொள்வதற்கு முயற்சித்துள்ளார். உத்தரபிரதேச மாநிலத்தின் வாரணாசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 27 வயதான சந்தீப் பட்டேல் எனும் இந்த இளைஞர், சில வருடங்களுக்கு முன் பாரிச வாதத்துக்குள்ளானவர். இதனால், பாம்பு போன்று ...
Comments Off on நாகபாம்பை திருமணம் செய்துகொள்ள முயற்சித்த இளைஞர்