நவீன வடிவமைப்புடன் LG Class

நவீன வடிவமைப்புடன் LG Class

lg-class2-615x439
தொழில்நுட்பம்
LG நிறுவனமானது LG Class எனும் சாதாரண ஸ்மார்ட் கைப்பேசிகளுக்குரிய அனைத்து வசதிகளும் உள்ளடக்கப்பட்ட புதிய ஸ்மார்ட் கைப்பேசியினை அறிமுகம் செய்கின்றது. இச் சாதனம் முதன் முறையாக Unboxing செய்யப்படும் வீடியோ தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 5 அங்குல அளவு, ...
Comments Off on நவீன வடிவமைப்புடன் LG Class