நள்ளிரவில் நாய் ஊளையிட்டால் கெட்ட சகுனமா - அறிவியல் என்ன சொல்கிறது?...

நள்ளிரவில் நாய் ஊளையிட்டால் கெட்ட சகுனமா – அறிவியல் என்ன சொல்கிறது?…

dog_night_002.w540
Videos
  நள்ளிரவில் நாய் ஊளையிடுவது இயல்பான ஒன்று. பொதுவாகவே நாய்கள் மனிதனிடம் பாசமாக இருக்கின்ற விலங்காகும். இரவில் நாம எல்லோரும் தூங்கிய பின்பு நாய்கள் தனியாக இருக்கின்ற நினைப்பில் கவலை படுகிறதாம். ஆதலால் நமது கவனத்தினை ஈர்ப்பதற்காக கத்தவும், ...
Comments Off on நள்ளிரவில் நாய் ஊளையிட்டால் கெட்ட சகுனமா – அறிவியல் என்ன சொல்கிறது?…