நரம்பு தளர்ச்சியை முற்றிலும் போக்கும் மீன் வகைகள்

நரம்பு தளர்ச்சியை முற்றிலும் போக்கும் மீன் வகைகள்

woman-headache-migraine-large-150x150-615x615
மருத்துவம்
ஆரோக்கிய உணவு வகையில் இடம்பெறும் முக்கிய உணவுப் பொருள் மீன். அதில் உள்ள புரதம் மற்றும் கொழுப்புச் சத்துக்கள் மனிதனுக்கு பலவகைகளில் நன்மை தரக்கூடியது. குறிப்பாக சிறந்த கண் பார்வைக்கும், சருமத்தின் பொலிவுக்கும் மீன் உணவு உதவும். தற்போது ...
Comments Off on நரம்பு தளர்ச்சியை முற்றிலும் போக்கும் மீன் வகைகள்