நடுவானில் கழுகு ஒன்றுடன் 2 கடல் பறவைகள் சண்டையிட்ட அற்புதமான காட்சி

நடுவானில் கழுகு ஒன்றுடன் 2 கடல் பறவைகள் சண்டையிட்ட அற்புதமான காட்சி

bird-fight
வினோதங்கள்
ழுத்து பகுதி வெள்ளை நிறமாக உள்ள பால்டு கழுகு (bald eagle) எனப்படும் கழுகு அமெரிக்காவின் சக்தியின் அடையாளமாகவும் அமெரிக்க சுதந்திர அடையாள சின்னமாகவும் உள்ளது.இந்த கழுகு தனது இரைக்காக நடுவானில் கடல் பறவைகளிடம் சண்டையிட்ட அற்புதமான காட்சியை ...
Comments Off on நடுவானில் கழுகு ஒன்றுடன் 2 கடல் பறவைகள் சண்டையிட்ட அற்புதமான காட்சி