நடுத்தர மற்றும் வயதான பெண்களுக்கு ஏற்படும் மூட்டுவலி

நடுத்தர மற்றும் வயதான பெண்களுக்கு ஏற்படும் மூட்டுவலி

739754a3-18e5-4e72-bb18-8faa0ee329e9_S_secvpf-300x225-615x461
மருத்துவம்
நகரத்து பெண்களை விட கிராமத்து பெண்கள் ஒரு சில கொள்கைகளில் உறுதியாக இருப்பார்கள். அதில் கணவன் சாப்பிட்டவுடன், சாப்பிடுவது என்பது இன்று வரை அவர்கள் கடைபிடித்து வரும் கொள்கையாகும். சில பெண்கள் வீட்டு வேலைகளை இழுத்துபோட்டு செய்து விட்டு ...
Comments Off on நடுத்தர மற்றும் வயதான பெண்களுக்கு ஏற்படும் மூட்டுவலி