நடிகையின் செல்பி மோகம்: பல்லு பிடுங்கும் போது கூடவா??

நடிகையின் செல்பி மோகம்: பல்லு பிடுங்கும் போது கூடவா??

actress-different-selfie
வினோதங்கள்
உலகெங்கும் மக்களிடையே செல்பீ மோகம் அதிகரித்து வருகிறது. பிரபலங்கள் பலர்கூட செல்பீ படம்பிடித்து வெளியிடுவதில் தீவிர அக்கறை காட்டுகின்றனர். பலருக்கு தமது வாழ்வின் சிறந்த தருணங்களை படம்பிடித்துக்கொள்வதில் ஆவல். ஆனால், வேறு சிலர் சாதாரண நடவடிக்கைகளைக்கூட செல்பீ படம்பிடித்து ...
Comments Off on நடிகையின் செல்பி மோகம்: பல்லு பிடுங்கும் போது கூடவா??

actress-different-selfie
வினோதங்கள்
உலகெங்கும் மக்களிடையே செல்பீ மோகம் அதிகரித்து வருகிறது. பிரபலங்கள் பலர்கூட செல்பீ படம்பிடித்து வெளியிடுவதில் தீவிர அக்கறை காட்டுகின்றனர். பலருக்கு தமது வாழ்வின் சிறந்த தருணங்களை படம்பிடித்துக்கொள்வதில் ஆவல். ஆனால், வேறு சிலர் சாதாரண நடவடிக்கைகளைக்கூட செல்பீ படம்பிடித்து ...
Comments Off on நடிகையின் செல்பி மோகம்: பல்லு பிடுங்கும் போது கூடவா??