நடிகைக்கு சிபாரிசு செய்த நடிகர்

நடிகைக்கு சிபாரிசு செய்த நடிகர்

aarya
ஹாட் கிசு கிசு
ஆரியமானவர் தன்னுடைய தம்பியை வைத்து ஒரு படம் எடுத்தாராம். இதில் தம்பிக்கு ஜோடியாக கேரளாவில் இருந்து பூனை நடிகையை அழைத்து வந்தாராம். ஆனால் படம் எதிர்பார்த்தளவிற்கு ஓடவில்லையாம். இதனால் நடிகைக்கு எந்த வாய்ப்பும் கிடைக்க வில்லையாம். இதனால் நடிகை, ...
Comments Off on நடிகைக்கு சிபாரிசு செய்த நடிகர்