நடிகருடன் ஊர் சுற்ற ஆசைப்படும் நடிகை!

நடிகருடன் ஊர் சுற்ற ஆசைப்படும் நடிகை!

நடிகருடன் ஊர் சுற்ற ஆசைப்படும் நடிகை!
அனைவருக்கும் பிரியமான நடிகை பரதேசியான நடிகருடன் சேர்ந்து ஒரு படத்தில் நடித்திருந்தாராம். அப்போது நடிகை, நடிகரிடம் வெளியே அழைத்து செல்லும்படி கேட்பாராம். அதற்கு நடிகர், நடிகையை அழைத்து செல்லாமல் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இருப்பாராம். ...
Comments Off on நடிகருடன் ஊர் சுற்ற ஆசைப்படும் நடிகை!