நடந்து செல்ல முடியவில்லையா? வந்துவிட்டது வாக் கார்

நடந்து செல்ல முடியவில்லையா? வந்துவிட்டது வாக் கார்

walk_car_002-615x613
தொழில்நுட்பம்
ஜப்பானில் கோகோ மோட்டார்ஸ் என்ற நிறுவனம் பேட்டரியில் இயங்கும் வாக் கார்(Walk Car) ஒன்றை கண்டுபிடித்துள்ளது. பேட்டரியில் இயங்கும் இந்த கார் ஒரு மணி நேரத்தில் 6 கிலோ மீற்றர் வரை செல்லும். பார்ப்பதற்கு மடிக்கணனி வடிவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ...
Comments Off on நடந்து செல்ல முடியவில்லையா? வந்துவிட்டது வாக் கார்