நச்சுன்னு 4 கிலோ எடையைக் குறைத்த நர்கீஸ் பக்ரி

நச்சுன்னு 4 கிலோ எடையைக் குறைத்த நர்கீஸ் பக்ரி

nn-600x300
Cinema News Featured
ஒரே மாதத்தில் என்னென்ன செய்ய முடியும்.. நர்கீஸ் பக்ரி 4 கிலோ எடையைக் குறைத்து டிவிட்டரில் அதைப் போஸ்ட் செய்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இப்போதெல்லாம் எடைக் குறைப்பு மற்றும் எடை அதிகரிப்பு கை வந்த கலையாகி விட்டது கலைஞர்களுக்கு. ...
Comments Off on நச்சுன்னு 4 கிலோ எடையைக் குறைத்த நர்கீஸ் பக்ரி