த்ரிஷாவால் உச்சக்கட்ட கோபத்திற்கு ஆளான செல்வராகவன்

த்ரிஷாவால் உச்சக்கட்ட கோபத்திற்கு ஆளான செல்வராகவன்

த்ரிஷாவால் உச்சக்கட்ட கோபத்திற்கு ஆளான செல்வராகவன்
கோலிவுட்டிற்கு இந்த வாரம் த்ரிஷா தான் மாட்டினார் போல, திருமணம் நின்றது, யாரால் நின்றது, இவர் தான் காரணமா?, அவர் தான் காரணமா? என்று இவரை சுற்றியே சர்ச்சைகள் இருந்து வந்தது.தற்போது வந்த தகவலின் படி இவர் செல்வராகவன் ...
Comments Off on த்ரிஷாவால் உச்சக்கட்ட கோபத்திற்கு ஆளான செல்வராகவன்