தோள்பட்டையை உறுதியாக்கும் கட்டி சக்ராசனா

தோள்பட்டையை உறுதியாக்கும் கட்டி சக்ராசனா

18085ba5-6cc9-409c-bc84-93ec83c4104d_S_secvpf
மருத்துவம்
முதலில் விரிப்பில் கால்களைச் சற்று அகட்டி நேராக நிற்க வேண்டும். வலது கையை இடது தோள்பட்டை மீது வைத்துப் பிடித்துக்கொள்ள வேண்டும். இடது கையைப் பின் இடுப்புப் பகுதியில் வைத்து, மூச்சை நன்றாக இழுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்போது, மூச்சை ...
Comments Off on தோள்பட்டையை உறுதியாக்கும் கட்டி சக்ராசனா