தோல்வி

தோல்வி

money_sav_001.w245
Videos
கடன் அன்பை முறிக்கும் என்பது பழமொழியாக இருந்தாலும், பல நேரங்களில் அது உண்மையாகவே உள்ளது. நம்மில் பலருக்கு மற்றவர்களிடம் கடனாக வாங்கும் பழக்கம் இருக்கும். ஆனால் கடன் வாங்கினால், அன்பு முறிவது மட்டுமின்றி, நம்மைத் தேடி வறுமையும் வரும் ...
Comments Off on மற்றவர்களிடம் இதெல்லாம் கடனா வாங்காதீங்க.. வாழ்வில் தோல்வி, வறுமை ஓயாதாம்!…