தொழில்நுட்ப உலகின் மற்றுமொரு அசத்தல் படைப்பு

தொழில்நுட்ப உலகின் மற்றுமொரு அசத்தல் படைப்பு

sprite_drone_1-615x421
தொழில்நுட்பம்
Drone எனப்படும் சிறிய வகை பறக்கும் சாதனங்கள் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னர் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருந்தன. இவ்வாறு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட Drone சாதனங்கள் பல்வேறு துறைகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதனால் தற்போது வெகுவாக பிரபலமடைந்து வருகின்றன. இதன் காரணமாக மேலும் ...
Comments Off on தொழில்நுட்ப உலகின் மற்றுமொரு அசத்தல் படைப்பு