தொல்லையும்

தொல்லையும்

201609140810552332_nephrolithiasis-disturbs-the-solution_secvpf-350x199
மருத்துவம்
சிறுநீரகத்தின் முக்கிய செயல்பாடு என்பதே ரத்தத்தில் உள்ள அதிகப்படியான நீர், தேவையற்ற நச்சுப்பொருட்கள் மற்றும் அதிகப்படியான தாது உப்புக்களை வடிகட்டி சுத்தம் செய்வதுதான். இந்த செயல்பாட்டின் போது சிறுநீரகத்தில் சில காரணங்களால் இந்த தாது உப்புக்கள் தங்கி படிமங்களாக ...
Comments Off on சிறுநீரகக்கற்கள் – தொல்லையும் தீர்வும்