தொலைபேசி நண்பனை

தொலைபேசி நண்பனை

4-300x185
பல்சுவை
நான் பொறியியல் மூன்றாமாண்டு சேர இருக்கிறேன். வாழ்வா, சாவா என்ற நிலையில், இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன். தயவுசெய் து, என்னை சீக்கிரமாகத்தெளிவு அடையச் செய்யுங்கள். நான் கல்லூரியில் இருக்கும், பெண்கள் விடுதியில் தங்கிப் படி த்து வருகிறேன். விடுதியில் ...
Comments Off on தொலைபேசி நண்பனை, பேசிபேசி காதலனாக்கி இருக்கிறாய்!